Belediye Parklarının İşlevselleştirilmesi Ve İyileştirilmesi İçin Öne Sürülen En İyi Fikirler Ödüllendiriliyor!

 

YARIŞMANIN AMACI

Geleceğin yaşam kalitesini inşa etmek, sosyal-kültürel-turistik-ekonomik ve eğitsel anlamda değer yaratmak amacıyla Rekreasyon Araştırmaları ve Çalışmaları Derneği (REKCAD) ve Tureks Uluslararası Fuarcılık belediye parklarının işlevselleştirilmesi ve iyileştirilmesi için öne sürülen en iyi fikirleri ödüllendiriyor. Kent pazarlamasına ve markalaşmasına katkıda bulunan belediye parklarının, kentlerin geleceğini şekillendirecek doğru proje ve uygulamaların desteklenmesi ve tüm paydaşlarla paylaşılması amacı taşıyan yarışma, teori ve uygulamanın buluşmasını sağlayarak rekreasyon ve etkinlik sektöründe daha nitelikli ürün ve hizmetlerin sunulmasını sağlayacaktır.

Rekreasyon, Spor Bilimleri, İletişim, Peyzaj Mimarları, Mimarlık, Şehir Planlamacıları Bölümlerini kapsayan yarışma farklı disiplinler arası koordinasyonu sağlayarak üniversiteleri, üreticiler, yatırımcılar, etkinlik yöneticileri ve hizmet alıcıları (belediye-otel-AVM-kurumsal firmalar vs) ile bir araya getirecektir.

Bu yarışma ile; üniversite gençlerinin akademik ve bilimsel perspektifte, evrensel bakış açısına ve vizyona sahip, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan ve uluslararası alanda görüş bildirebilecek ve rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda yarışma yerel yönetim parklarının durum tespiti, dünyadaki örnekleri ile kıyaslanması, ekipman-içerik yönleriyle iyileştirilmesi aynı zamanda buralarda düzenlenecek daha nitelikli etkinliklerle daha aktif olarak kullanılması adına öne sürülen fikirleri kapsayacaktır.

Yarışmada dereceye girecek üniversiteler, fikirlerini 1-3 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan EVENT PRO ve ATRAX Fuarının organizatörü Tureks Uluslararası Fuarcılık’ın fuar kapsamında düzenlediği konferansın, REKÇAD işbirliği ile yapılan “Belediye Parklarını Konuşuyoruz” oturumunda paylaşmak üzere davet edilecektir. Ödüllerini ise 2 Şubat 2018 tarihinde yine fuar kapsamında organize edilen “Shining Star Awards – Eğlence, Etkinlik ve Rekreasyon Ödülleri”  töreninde alacaklardır. Tören sonrasında iyi fikirlerin duyurulması, uygulanması ve yaygınlaşması amacıyla Tureks tarafından ödül alan fikirler sektör profesyonellerine ve basın-medya yoluyla da tüm Türkiye’ye duyurulacaktır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı: 13 Kasım 2017

Projelerin teslimi için son tarih: 5 Ocak 2018, Saat 17:00

Sonuçların açıklanması: 15 Ocak 2018

Konferans oturumları: 1-2 Şubat 2018

Ödül töreni: 2 Şubat 2018

 

YARIŞMADA GÖREVLİ JÜRİ ÜYELERİ

Prof. Dr. Ahmet Cengiz Yıldızcı

Prof Dr. Cenap Sancar

Prof. Dr. Metin Argan

Doç. Dr. Bülent Gürbüz

Yrd. Doç. Dr. Ümit Kesim

Yrd. Doç. Dr. Müberra Çelebi

Fuat Eroğlu

Hakan Türkkuşu

Murat Ermeydan

Suphi Aydıner

*Jüri hakkında bilgiye “Shining Star Awards 2018 Jürisi” bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

KİMLER YARIŞAMAYA KATILABİLİR?

Üniversiteler kendi bünyelerinde öğrencileriyle birlikte konuyla ilgili çalışma yaparak (araştırma ödevi, vize ödevi, bitirme ödevi vs.) sonrasında tüm fikirlerini tek bir çatı altında buluşturarak üniversite adına başvuru yapacaklardır. İlk üçe girerek kazanan üniversiteleri temsilen 2 şer öğrenci İstanbul’a konferans oturumunda projesini sunmak ve ödülünü almak üzere davet edilecektir. Bir üniversite en fazla 3 farklı fikir ile başvuru yapabilir.

 

NASIL BAŞVURULABİLİR?

Tüm başvurular, online olarak Shining Star Awards – Eğlence, Etkinlik ve Rekreasyon Ödülleri yarışma sayfasının web adresi www.eglenceodulleri.com üzerinden Online Başvuru linki içinde bulunan “Üniversitelere Özel” bölümünden üniversite tarafından yetkili kılınan ilgili kişi tarafından yapılacaktır.

 

BAŞVURU İÇERİĞİ NASIL OLMALIDIR?

  • Başvurular, sorumlu yöneticinin imzasıyla birlikte word dokumanı olarak sisteme yüklenecektir. Ayrıca başvuruya ön yazı yazılabilir.
  • Belge niteliği taşıyan dosyalar; PDF, Word, formatlarında olmalıdır.
  • Belge niteliği taşıyan fotoğraflar; JPG, PNG formatında olmalıdır. (Fotoğraf boyutu max 2 MB olmalıdır)
  • Belge niteliği taşıyan videolar; sadece linkleri paylaşılmalıdır.
  • Video MP4 formatında olmalıdır.
  • Video süresinin 3-6 dakika arasında olması yeterlidir.
  • Videonun sesli olması daha etkin bir tanıtım sağlayacaktır.
  • Videolardaki görüntü ve ses kalitesinin, anlaşmazlığa ve karışıklığa mahal vermeyecek şekilde olması anlatmak istediklerinizin daha rahat anlaşılmasını sağlayacaktır.
    *Tureks Uluslararası Fuarcılık ve REKCAD, her zaman web sitesinde veya basılı dokümanlarında başvuran projeleri yayınlayabilir ve daha geniş kitlelerle paylaşabilir.

 

ÖNERİLECEK FİKİRLERİN İÇERİĞİ NELERİ KAPSAMALIDIR?

         Teması, içeriği, mimarisi          Yapılan etkinlikler (niteliği, çeşitliliği)
         Tesis çeşitliliği (açık/kapalı mekanları)          Yeme-içme imkanları
         Yaratıcı oyun alanları          Görevli personel sayısı ve niteliği
         Hedef kitlesi         Personel kullanım mekanları ve teknik mekanlar
         Ziyaretçi sayıları ve portföyü          Sağlık birimleri
         Engelli bireylerin kullanımına uygunluğu          Güvenlik
         Konumu, ulaşım kolaylığı          Otopark
         Yer alan ekipman/materyal çeşitliliği          Konaklama imkanları
         Kullanılan teknoloji          Sürdürülebilirlik çalışmaları
         Mevsimsel koşullara uyum          Pazarlama faaliyetleri

 

YARIŞMA BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEKTİR?

Başvuru formu ve ekler değerlendirmeye ilk olarak yarışma tekliflerinin genel şekil şartlarına uyup uymadığını tespit etmek amacıyla elemeye tabi tutulacaktır. Ön değerlendirme şartlarından herhangi birini taşımayan proje teklifleri içerik değerlendirmesine tabi tutulmaz.

Yarışma teklifleri, Tureks Uluslararası Fuarcılık ve REKCAD adına görevlendirilen jüri tarafından öncelikle ayrı ayrı daha sonra ortak bir toplantı yapılarak içerik değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Aynı puanı alan projeler, ikinci bir değerlendirmeye tabi tutulur. Jüri, başvuru belgesinde bulunan kriterlerin hedef ve öncelikleri çerçevesinde değerlendirme yapar.