Mutlu Şehirler Olmaya Yönelik En İyi Fikirler Ödüllendiriliyor!

 

YARIŞMANIN AMACI

İnsanlar içinde bulunduğu şehrin bilinci ile şekilleniyor, şehrin ruhu; şehir sakinlerinin duygu durumlarını etkileyerek mutlu ya da mutsuz insanlar var ediyor. Mutlu insanlar daha sağlıklı ve daha üretken olarak daha fazla değer yaratıyor, toplumsal kalkınmaya katkı sağlıyor.

Özel sektör tarafından yapılan yatırımların yanı sıra ‘Mutlu Şehirler’ inşa etmede sürecin odak noktasını yerel yönetimler ve projeleri oluşturuyor.

Belediyeler, bir bölgede birbirine benzeyen projeler yerine, birbirinden farklı temaları bulunan ve sakinlerine çeşitlendirilmiş rekreasyonel aktivite imkanları sunan çok yönlü parklar ile insanların serbest zamanlarını bireysel gelişimlerine katkı sunacak şekilde değerlendirmelerine imkan sunuyor. Çeşitlendirilmiş aktiviteler ve eğlence alanlarıyla bireysel gelişimin desteklenmesi bireysel mutluluğun yanında toplumsal mutluluğu tetikliyor, toplumsal gelişmeye katkı sağlıyor.

Bu bakış açısıyla geleceğin yaşam kalitesini inşa etmek, mutlu şehirler ile sosyal-kültürel-turistik-ekonomik ve eğitsel anlamda değer yaratmak amacıyla Rekreasyon Araştırmaları ve Çalışmaları Derneği (REKCAD) ve Tureks Uluslararası Fuarcılık mutlu şehirler olmaya yönelik öne sürülen en iyi fikirleri ödüllendiriyor.

Rekreasyon, Spor Bilimleri, İletişim, Peyzaj Mimarları, Mimarlık, Şehir Planlamacıları Bölümlerini kapsayan yarışma farklı disiplinler arası koordinasyonu sağlayarak üniversiteleri, üreticiler, yatırımcılar, etkinlik yöneticileri ve hizmet alıcıları (belediye-otel-AVM-kurumsal firmalar vs) ile bir araya getiriyor.

Öğrencileri sektör ile buluşturacak yarışma ile; üniversite gençlerinin akademik ve bilimsel perspektifte, evrensel bakış açısına ve vizyona sahip, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan ve uluslararası alanda görüş bildirebilecek ve rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini oluşturması amaçlanmaktadır.

Yarışma şehir halkının bireysel gelişimini destekleyecek ve mutluluğuna katkı sağlayacak park, peyzaj-eğlence ve sportif alanları ile birlikte tüm aktivitelere yönelik öne sürülen fikirleri kapsayacaktır.

Yarışmada dereceye girecek üniversiteler, fikirlerini 3-5 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ATRAX Fuarının organizatörü Tureks Uluslararası Fuarcılık’ın fuar kapsamında bu yıl belirlediği “Mutlu Şehirler” teması çerçevesinde düzenlediği konferansın, REKÇAD işbirliği ile yapılan “Mutlu Şehirler” oturumunda paylaşmak üzere davet edilecektir. Ödüllerini ise 4 Şubat 2022 tarihinde yine fuar kapsamında organize edilen “ATRAX STAR Awards – Eğlence ve Rekreasyon Ödülleri”  töreninde alacaklardır. Tören sonrasında iyi fikirlerin duyurulması, uygulanması ve yaygınlaşması amacıyla Tureks tarafından ödül alan fikirler sektör profesyonellerine ve basın-medya yoluyla da tüm Türkiye’ye duyurulacaktır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı: 2 Ağustos 2021

Projelerin teslimi için son tarih: 31 Aralık 2021

Konferans oturumları:3-4 Şubat 2022

Ödül töreni: 4 Şubat 2022

 

 

YARIŞMADA GÖREVLİ JÜRİ ÜYELERİ

*Jüri hakkında bilgiye “ATRAX STAR Awards 2020 Jürisi” bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

 

KİMLER YARIŞAMAYA KATILABİLİR?

Üniversiteler kendi bünyelerinde lisans ve lisansüstü öğrencileriyle birlikte konuyla ilgili çalışma yaparak (araştırma ödevi, vize ödevi, bitirme ödevi vs.) sonrasında tüm fikirlerini tek bir çatı altında buluşturarak üniversite adına başvuru yapacaklardır. Değerlendirme sonrasında ilk üç sırada yer alan üniversiteleri temsilen 2 şer öğrenci İstanbul’a konferans oturumunda projesini sunmak ve ödülünü almak üzere davet edilecektir. Bir üniversite en fazla 3 farklı fikir ile başvuru yapabilir. Projenin daha önce herhangi bir bilimsel etkinlik veya yarışmada sunulmaması gereklidir.

 

NASIL BAŞVURULABİLİR?

Tüm başvurular, online olarak ATRAX STAR Awards – Eğlence ve Rekreasyon Ödülleri yarışma sayfasının web adresi www.eglenceodulleri.com üzerinden Online Başvuru linki içinde bulunan “Üniversitelere Özel” bölümünden üniversite tarafından yetkili kılınan ilgili kişi tarafından yapılacaktır.

 

BAŞVURU İÇERİĞİ NASIL OLMALIDIR?

  • Başvurular, sorumlu yöneticinin imzasıyla birlikte word dokumanı olarak sisteme yüklenecektir. Ayrıca başvuruya ön yazı yazılabilir.
  • Belge niteliği taşıyan dosyalar; PDF, Word, formatlarında olmalıdır.
  • Belge niteliği taşıyan fotoğraflar; JPG, PNG formatında olmalıdır. (Fotoğraf boyutu max 2 MB olmalıdır)
  • Belge niteliği taşıyan videolar; sadece linkleri paylaşılmalıdır.
  • Video MP4 formatında olmalıdır.
  • Video süresinin 3-6 dakika arasında olması yeterlidir.
  • Videonun sesli olması daha etkin bir tanıtım sağlayacaktır.
  • Videolardaki görüntü ve ses kalitesinin, anlaşmazlığa ve karışıklığa mahal vermeyecek şekilde olması anlatmak istediklerinizin daha rahat anlaşılmasını sağlayacaktır.
    *Tureks Uluslararası Fuarcılık ve REKCAD, her zaman web sitesinde veya basılı dokümanlarında başvuran projeleri yayınlayabilir ve daha geniş kitlelerle paylaşabilir

 

ÖNERİLECEK FİKİRLERİN İÇERİĞİ NELERİ KAPSAMALIDIR?

Tesislerin teması, içeriği, mimarisi Yapılan etkinlikler (niteliği, çeşitliliği)
Tesis çeşitliliği (açık/kapalı mekanları) Yeme-içme imkanları
Yaratıcı oyun alanları Görevli personel sayısı ve niteliği
Tesislerin hedef kitleleri Personel kullanım mekanları ve teknik mekanlar
Şehir Halkının Katılımı ve İlgisi Tesislerdeki sağlık, güvenlik, otopark birimleri
Engelli bireylerin kullanımına uygunluğu Şehirde konaklama imkanları
Tesislerdeki ekipman / materyal çeşitliliği Tesislerin mevsimsel koşullara uyumu
Kullanılan teknolojiler Konumu, ulaşım kolaylığı
Spor alanları Sürdürülebilirlik çalışmaları
Sportif aktiviteler Pazarlama faaliyetleri
Yeşil alanları Yarattığı değer

 

YARIŞMA BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEKTİR?

Başvuru formu ve ekler değerlendirmeye ilk olarak yarışma tekliflerinin genel şekil şartlarına uyup uymadığını tespit etmek amacıyla elemeye tabi tutulacaktır. Ön değerlendirme şartlarından herhangi birini taşımayan proje teklifleri içerik değerlendirmesine tabi tutulmaz.

Yarışma teklifleri, Tureks Uluslararası Fuarcılık ve REKCAD adına görevlendirilen jüri tarafından öncelikle ayrı ayrı daha sonra ortak bir toplantı yapılarak içerik değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Aynı puanı alan projeler, ikinci bir değerlendirmeye tabi tutulur. Jüri, başvuru belgesinde bulunan kriterlerin hedef ve öncelikleri çerçevesinde değerlendirme yapar.

 

ATRAX HAKKINDA

ATRAX; 8. Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park – Rekreasyon Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarı, alanında büyük projelerin uygulandığı Türkiye ve komşu ülkelerin ilk ve tek ihtisas fuarı olma özelliğini taşıyor. Başarı ile sonuçlanan ilk altı yılın ardından ATRAX, yedinci  yılında da uluslararası bir organizasyonla, eğlence endüstrisinde son yenilikleri, teknolojileri, ürün ve projeleri, sektör profesyonelleri ve yatırımcıları ile buluşturmaya devam ediyor.

Detaylı bilgi için: atraxexpo.com

 

ATRAX STAR AWARDS HAKKINDA

Türkiye eğlence ve rekreasyon sektörünün ilk ve tek yarışması “ATRAX STAR Awards 2022 – Eğlence ve Rekreasyon Ödülleri ”, bu yıl 8. kez organize edilmektedir.

ATRAX STAR Awards, önemli bir ihtiyaca dönüşen eğlence – dinlence alanlarına ve etkinliklere yönelik farkındalık ve gündem oluşturmak bu sayede sektörün gelişimine katkı sağlayarak sektörün daha nitelikli ürün ve hizmetler sunarak toplumsal, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda daha fazla değer yaratmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Başarılı çalışmaların ön plana çıkarıldığı yarışmada iki farklı kategoride gerçekleşen başvurular, sektörün uzman kişilerinden oluşan jüri tarafından incelenmektedir. Kazananların ödülleri ATRAX Fuarı Gala Gecesi kapsamında düzenlenen Ödül Töreni’nde takdim edilmektedir.

Detaylı bilgi için: http://eglenceodulleri.com/

Başvuru için tıklayınız.